Algemene voorwaarden geboortelijsten


Deze Algemene Voorwaarden ‘Geboortelijsten’ regelen de relatie tussen de Lijsthouder, De Kinderplaneet en De Schenker. Wanneer De Lijsthouder de opdracht geeft aan De Kinderplaneet om een Geboortelijst aan te maken en hiervoor de website van De Kinderplaneet gebruikt, aanvaardt De Lijsthouder dat onderstaande voorwaarden van toepassing zijn.
Identiteiten en definities :

De Kinderplaneet NV. Met maatschappelijke zetel te Baalsebaan 283 – 3128 Baal. BTW BE 0419.484.913.

De Lijsthouder.
De toekomstige ouder(s) die beslis(t)sen om een Geboortelijst bij De Kinderplaneet te leggen. Alleen een consument kan een lijsthouder zijn. Er kan maar 1 consument / adres lijsthouder zijn. Ook in geval van meerlingen.

Geboortelijst. Een verlanglijst van De Lijsthouder waaruit De Schenker vrijblijvend een geschenk kan kiezen voor het pasgeboren kind of pasgeboren kinderen, in geval van meerlingen. Artikelen die niet vrijblijvend zijn en waarop een aankoopverplichting van toepassing is, worden omschreven onder de sectie ‘Verplichte aankopen’ in deze Algemene Voorwaarden.

De Schenker. Is de persoon die een artikel of artikelen aankoopt op De Geboortelijst.

1. Toevoegen, wijzigen of verwijderen van artikelen

Het toevoegen van artikelen aan De Geboortelijst kan :

In de winkel.
De Lijsthouder verzamelt de gewenste lijstartikelen en brengt ze naar de balie van de geboortelijsten, met opgave van het unieke geboortelijstnummer. Ahankelijk van de hoeveelheid en drukte aan de balie worden de artikelen onmiddellijk op de geboortelijst ingescand door de baliemedewerkster of achteraf in het magazijn. De winkel is geopend op maandag / dinsdag / woensdag / vrijdag en zaterdag van 09u30 tot 18u00. Donderdag is de sluitingsdag van De Kinderplaneet. Op zondag is De Kinderplaneet geopend van 09u30 tot 12u00.

Online via de oudermodule.

Afeeldingen op de webshop zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs inbegrepen zijn. Ondanks het feit dat De Kinderplaneet de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij de opmaak van de webshop, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Kinderplaneet is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Om misverstanden te vermijden, verzoekt De Kinderplaneet De Lijsthouder om altijd vooraf contact op te nemen met de winkel.

De Lijsthouder dient er tevens rekening mee te houden dat niet het volledige gamma van De Kinderplaneet aangeboden wordt op de webshop.

Wanneer een artikel wordt toegevoegd aan De Geboortelijst, duurt het maximum twee uur vooraleer dit artikel ook online zichtbaar is om aangekocht te kunnen worden.

Voorradige toegevoegde artikelen worden door De Kinderplaneet onmiddellijk fysiek voor De Geboortelijst gereserveerd.

Wanneer artikelen niet voorradig zijn, worden ze door De Kinderplaneet onmiddellijk in bestelling geplaatst en fysiek toegevoegd aan De Geboortelijst van zodra deze geleverd zijn bij De Kinderplaneet.

Op deze manier is De Lijsthouder ervan gegarandeerd dat de gekozen artikelen ook beschikbaar zullen zijn. In het geval een toegevoegd artikel op De Geboortelijst, niet voorradig is en niet meer beschikbaar is bij de leverancier, wordt De Lijsthouder hiervan op de hoogte gebracht en wordt het lijstartikel van De Geboortelijst verwijderd. Mocht het artikel al gekocht zijn, wordt er door De Kinderplaneet een cadeaubon in de plaats gegeven t.w.v. het aankoopbedrag.

Cadeaubonnen worden t.b.v. aankoop door De Schenker in verschillende bedragen automatisch door De Kinderplaneet aan De Geboortelijst toegevoegd. Indien De Lijsthouder geen cadeaubonnen via De Geboortelijst wenst te ontvangen, dient De Lijsthouder De Kinderplaneet hiervan op de hoogte te brengen.

Het wijzigen en verwijderen van lijstartikelen kan enkel in de winkel, telefonisch (0032 16 53 85 70) of via mail (lijsten@dekinderplaneet.be), aangezien gewijzigde of verwijderde lijstartikelen door De Kinderplaneet ook fysiek van de lijstlocatie dienen weggenomen te worden. Omwille van deze logistieke reden, vraagt De Kinderplaneet om het wijzigen of verwijderen van lijstartikelen in de mate van het mogelijke te beperken of geconsolideerd aan De Kinderplaneet door te geven.

2. Beheren en consulteren

De Lijsthouder kan De Geboortelijst online beheren en consulteren via de oudermodule. Deze vindt De Lijsthouder terug op de website van De Kinderplaneet www.dekinderplaneet.be onder de sectie ‘Geboortelijsten’.


A. Inloggegevens oudermodule / schenkermodule

De inloggegevens voor de oudermodule en schenkermodule worden doorgestuurd door De Kinderplaneet via e-mail of ter plaatse meegegeven, nadat de Geboortelijst is aangemaakt door De Kinderplaneet. De paswoorden van de ouder -en schenkermodule zijn hoofdlettergevoelig en kunnen online door De Lijsthouder gewijzigd worden onder de TAB ‘Mijn gegevens’ onderdeel ‘Mijn logingegevens’. De gebruikersnamen evenwel niet. Eventuele wijzigingen hiervoor dienen bij De Kinderplaneet door De Lijsthouder aangevraagd te worden.

B. Voorkeursartikelen

Via de oudermodule kan De Lijsthouder voorkeursartikelen aanduiden. Zo kunnen schenkers zien welke artikelen De lijsthouder graag eerst had ontvangen.

C. Artikelen verbergen voor geboorte

Wanneer het geslacht van de ongeboren baby (‘s) nog geheim is / zijn maar De Lijsthouder toch al aan De Schenker de inloggegevens van de schenkermodule bezorgt, heeft De Lijsthouder via de oudermodule de mogelijkheid om artikelen te verbergen vóór de geboorte. Deze artikelen zijn dan niet zichtbaar voor De Schenker. De Lijsthouder draagt de verantwoordelijkheid over het verbergen van geslachts- gebonden lijstartikelen. Deze artikelen worden automatisch terug zichtbaar wanneer de geboortedatum beschikbaar is. Het is daarom belangrijk dat na de ge- boorte, De Kinderplaneet door De Lijsthouder op de hoogte wordt gebracht dat het kind / de kinderen geboren is / zijn. De Lijsthouder kan ook zelf via de oudermodule de geboortedatum en de naam van het kind / de kinderen opgeven onder de TAB ‘Mijn gegevens’ ‘Mijn Kinderen’.

D. Status van lijstartikelen

*Openstaand : Dit zijn de op De Geboortelijst geplaatste artikelen, die nog niet verkocht, noch afgehaald zijn door De Lijsthouder.
*Gereserveerd : Dit zijn de op vraag van De Schenker gereserveerde lijstartikelen, wachtende op een betaling.
*Niet afgehaald : Dit zijn de reeds gekochte lijstartikelen, nog niet afgehaald door De Lijsthouder.
*Afgehaald : Dit zijn de reeds gekochte lijstartikelen, afgehaald door De Lijsthouder.
*Cadeaubonnen : Dit is een overzicht van de op De Geboortelijst aangekochte cadeaubonnen.

E. Actuele informatie omtrent de afsluitbon

Onder de TAB ‘Mijn gegevens’ onderdeel ‘Mijn afsluitbon’ op de oudermodule, vindt De Lijsthouder de meest actuele informatie terug omtrent de afsluitbon. Het afsluitdocument met alle gegevens hoe de afsluitbon tot stand is gekomen, kan via de knop ‘Download mijn details’ door De Lijsthouder ten alle tijden geraadpleegd worden.

3. Verplichte aankopen

Er geldt een aankoopverplichting voor De Lijsthouder voor op De Geboortelijst geplaatste
*Kleding (met inbegrip van kledingaccessoires)
*Kinderwagen + draagmand
*Fietskar
*Meubelen (bed, kast, commode, verzorgingstafel & badmeubel)
*I-size autostoelen
*Artikelen die op het moment van het toevoegen aan de geboortelijst netto geprijsd of in promotie staan
*Artikelen die speciaal door De Kinderplaneet voor de Lijsthouder zijn besteld.


Dit wil zeggen dat bij afsluiting van De Geboortelijst deze door de Lijsthouder dienen aangekocht te worden, indien deze niet door schenkers gedurende de looptijd van de geboortelijst werden aangekocht.

4. Prijzen

Van zodra een artikel wordt toegevoegd aan De Geboortelijst, blijG de verkoopsprijs ongewijzigd gedurende de hele looptijd van De Ge- boortelijst. Latere prijsstijgingen – of dalingen worden dus niet doorgetrokken naar lopende geboortelijsten. Prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende leverings- of andere extra kosten worden apart vermeld en afgesproken met De Lijsthouder.

5. Aankopen op een geboortelijst

Er kan door De Schenker aangekocht worden op De Geboortelijst:

In de winkel. De Geboortelijst wordt door De Kinderplaneet ongeveer twee weken vóór de verwachte bevallingsdatum in de winkel op een aparte lijstlocatie uitgestald. Wanneer De Lijsthouder De Kinderplaneet een geboortekaartje bezorgt, wordt deze mee omhoog gehangen op de winkellocatie van De Geboortelijst.

Online via de schenkermodule. De Lijsthouder bepaalt zelf wanneer ze De Geboortelijst beschikbaar stelt voor schenkers, door hun hiervoor de nodige inloggegevens te bezorgen. De Kinderplaneet raadt aan de volgende informatie mee op het geboortekaartje te drukken.

‘Vrijblijvende geboortelijst bij De Kinderplaneet : lijsten.dekinderplaneet.be
Login gebruiker = *******
Paswoord = ******* (hoofdle1ergevoelig)

Schenkers kunnen betalen via Bancontact, Maestro, Mastercard, Visa, Ideal (NL) of een cadeaubon.
Via overschrijving. Wanneer schenkers via mail of telefonisch een geschenk of geschenken wensen te reserveren en te betalen via overschrijving, is deze reservatie onmiddellijk zichtbaar op De Geboortelijst. Deze artikelen zijn pas ahaalbaar door De Lijsthouder wanneer de betaling ervan ontvangen en verwerkt is door De Kinderplaneet

De Schenker kiest zelf de ahaalmethode van zijn of haar geschenk. Hij/zij kan ervoor kiezen om het geschenk zelf af te halen bij De Kinderplaneet of door De Kinderplaneet te laten meegeven met De Lijsthouder. Artikelen die op het moment van de aankoop nog niet beschikbaar zijn worden later automatisch meegegeven met De Lijsthouder.

De Lijsthouder kan ook steeds zelf artikelen van de Geboortelijst via de oudermodule aankopen.
Betaalde artikelen of cadeaubonnen worden in geen geval terugbetaald, behoudens wanneer dwingende consumentenwetgeving daarin voorziet.

Elke lijsthouder komt bij De Kinderplaneet in een bepaald klantensegment (GBL) terecht, dewelke registreert dat deze een lopende geboortelijst heeft. Dit klantensegment wordt door De Kinderplaneet aan de klantenkaart van De Lijsthouder gekoppeld. Wanneer De Lijsthouder deze klantenkaart aan de kassa presenteert, worden ook de gekochte artikelen die niet op de geboortelijst staan, geregistreerd onder ‘eigen aankopen’ op De Geboortelijst. Deze aankopen tellen mee voor de bepaling van de afsluitbon bij de afsluiting van De Geboortelijst.

De details van deze aankopen kunnen in de TAB ‘Mijn gegevens’ onderdeel ‘Mijn afsluitbon’ via de knop ‘download details’ door De Lijsthouder geconsulteerd worden.

6. Afhalen aangekochte artikelen

Aangekochte artikelen kunnen door De Lijsthouder op afspraak afgehaald worden aan de ahaalbalie van het magazijn van De Kinderplaneet. De Lijsthouder kan deze afspraak online plannen via de oudermodule.

Er worden door De Kinderplaneet met De Schenker / De Lijsthouder geen artikelen meegegeven die niet betaald zijn.

7. Ruilen of retourneren

De artikelen zonder aankoopverplichting kunnen geretourneerd of omgeruild worden tot de afsluiting van de geboortelijst, indien deze ongebruikt zijn en zich nog in de originele verpakking bevinden. De Lijsthouder mag het artikel slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen.

De ontvangen betalingen hiervoor worden terugbetaald aan de Lijsthouder en niet aan De Schenker- in de vorm van een cadeaubon.

Een overzicht van de geretourneerde artikelen is door De Lijsthouder op de oudermodule terug te vinden onder de TAB ‘Mijn gegevens’ onderdeel ‘Mijn afsluitbon’– download mijn details’.

Deze artikelen worden afgetrokken van het totaal verkochte aankoopbedrag op De Geboortelijst en tellen niet mee voor de afsluitbon.

8. Wettelijke garantie

De Lijsthouder geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige artikel. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is of buiten verhouding zou zijn voor De Kinderplaneet, dan verbindt De Kinderplaneet er zich toe om de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet- conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het artikel door De Lijsthouder.


9. Afsluiten van de geboortelijst

Het afsluiten dient te gebeuren maximum twee maanden na de bevalling. Indien De Lijsthouder wenst dat De Geboortelijst langer actief blijft, dient deze verlenging door De Lijsthouder bij De Kinderplaneet aangevraagd te worden.

Het afsluiten van De Geboortelijst is steeds op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 0032 (0) 16 53 85 70 of via een mail naar lijsten@dekinderplaneet.be.

Alle artikelen dienen voldaan te zijn alvorens De Geboortelijst kan afgesloten worden. Openstaande bedragen van reservaties dienen door De Lijsthouder voldaan te worden, maar zullen onmiddellijk worden teruggestort indien de betaling van De Schenker nog doorkomt.

Na het afsluiten van De Geboortelijst zijn er geen retours / omruilingen meer mogelijk.

Als waardering voor het leggen van De Geboortelijst bij De Kinderplaneet, ontvangt De Lijsthouder een cadeaubon. De Kinderplaneet maakt gebruik van een staffelsysteem om de waarde van deze cadeaubon te bepalen. De korting kan oplopen tot 10% en het kortings- percentage wordt bepaald op basis van het totaal verkochte bedrag (incl netto/promo—artikelen + cadeaubonnen excl omruilingen). Dit totaal verkochte bedrag dient minimum 500€ te zijn. Het kortingspercentage wordt dan toegepast op het totaal verkochte bedrag excl promo/netto/cadeaubonnen.

Wij maken hiervoor gebruik van volgende staffelkorting:
Vanaf €500  -  2%
Vanaf €1500  -  5 %
Vanaf €2500  -  10%

10. Verwerking van persoonsgegevens

De Kinderplaneet hecht het grootste belang aan de privacy van De Lijsthouder en informeert De Lijsthouder welke persoonsgegevens door De Kinderplaneet verzameld worden.
Het privacy beleid kan ten alle tijden geraadpleegd worden op de website van De Kinderplaneet via volgende URL: www.dekinderplaneet.be/privacy-beleid.

11. Klachtenbehandeling en verdere vragen

Voor verdere vragen aangaande deze Algemene Voorwaarden of de behandeling van klachten, kan De Lijsthouder of De Schenker contact opnemen met de afdeling Geboortelijsten van De Kinderplaneet. Telefonisch via +32 16 53 85 70 of via email naar lijsten@dekinderplaneet.be


Chargement en cours
Chargement en cours